Yüksek Lisans Evrakları

Tezli Yüksek Lisans Formları

SEMİNER FORMU

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVI TARİHİ BELİRLEME

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI

TEZ TESLİM FORMU

Tez Teslim Süreci Tablosu

Tez Savunma Süreci Tablosu

Tez Savunma Sınav Tarihi Belirleme Süreci Tablosu

Tezsiz Yüksek Lisans Formları

PROJE SAVUNMA FORMU

PROJE TESLİM FORMU

PROJE SAVUNMA SÜRECİ TABLOSU

PROJE TESLİM SÜRECİ TABLOSU


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors