Matbu Evraklar

2019-2020 BAHAR DÖNEMİ FORMLARI

Tez-Proje Savunma Tutanağı

Tez İzleme Tutanağı

Doktora Değerlendirme Tutanağı

Tez Önerisi Tutanağı

Doktora Yeterlik Tutanağı


Matbu Evraklar

DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ FORMU

DANIŞMAN VE ÇALIŞMA ALANI BELİRLEME FORMU

MEZUNİYET İLİŞİK KESME SÜRECİ

MEZUNİYET İLİŞİK KESME FORMU

SINAV SONUCUNA İTİRAZ FORMU

TEZ KONUSU BELİRLEME FORMU

TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİK FORMU

PROJE KONUSU BELİRLEME FORMU

PROJE KONUSU DEĞİŞİKLİK FORMU

KAYIT SİLME FORMU

ÖZEL ÖĞRENCİ DERS MUAFİYETİ FORMU
KAYIT DONDURMA FORMU
BAŞKA BİR ÜNİVERSİTEDEN DERS ALMA
SEMİNER KATILIM FORMU
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
MUAFİYET DİLEKÇESİ


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors