Sosyal Bilimler Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 
Anabilim Dalı Başkanı

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Alt Proses Adı : Anabilim Dalı Başkanlığı Hizmetleri Prosesi
Görevi : Anabilim Dalı Başkanları
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür
Astları :

 

 

Sorumlulukları

 

01-

Anabilim Dalının  her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi.

 

02-

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması

 

 

 

 

ONAYLAYAN

…../…../2011

Prof.Dr.Yusuf BAYRAKTUTAN

MÜDÜR

 


 
© 2010 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü