Sosyal Bilimler Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 
Müdür Yardımcısı

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Alt Proses Adı : Müdür Yardımcılığı
Görevi : Müdür Yardımcısı
Üst Yönetici/Yöneticileri : Müdür
Astları :

 

 

 

Sorumlulukları

 

 

 

01-

Müdürün verdiği görevleri yapmak.

 

 

02-

Müdürün Enstitüde bulunmadığı dönemlerde ona vekalet etmek

 

 

03-

Göreviyle ilgili evrak, araç ve gereçleri korumak ve saklamak.

 

 

04-

Öğrencilere gerekli sosyal hizmeti sağlamada Müdür ve Enstitü Sekreterine yardımcı olmak.

 

 

05-

Enstitüde görevli akademik personel ile ilgili görev dağılımlarını yapmak.

 

 

06-

Enstitünün Eğitim Hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için üst düzeyde koordinasyon sağlamak.

 

 

07-

Öğrenci bilgi sistemi ile ilgili çalışmaların aksamadan yürütülmesi için ilgililer arasında koordinasyon sağlamak.

 

 

08-

Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

 

 

 

 

ONAYLAYAN

…../…../2011

Prof.Dr.Yusuf BAYRAKTUTAN

MÜDÜR

 


 
© 2010 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü