Sosyal Bilimler Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı :
Alt Proses Adı :
Görevi :
Üst Yönetici/Yöneticileri :
Astları :

 
© 2010 - 2017 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü