Sosyal Bilimler Enstitüsü
İç Denetim Raporları
 
Görev Tanımları
 
1

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü

GÖREV TANIMI FORMU

Ana Proses Adı : 1
Alt Proses Adı : 1
Görevi : 1
Üst Yönetici/Yöneticileri : 1
Astları : 1
1
 
© 2010 - 2018 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü