HEYKEL ANASANAT DALI

Heykel Yüksek Lisans Tezli Programı

Programla İlgili Duyurular

    Güncel Kayıt Bulunmamaktadır

Program Hakkında

2005 yılında açılmış olan Heykel Yüksek Lisans Programı, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında, ilk öğrencilerini almıştır. Program, “Heykel Disiplinine “ dair olan bilgi ve yaklaşımlarını uzmanlık seviyesine taşımayı amaçlamaktadır. Programa katılan adayların, çağdaş sanat sorunsallarını irdeleyebilme, disiplinler arası pratiklerle üretim gösterebilme yetkinliklerini çoğaltmaları hedeflenmektedir. Heykel disiplini ile sanat alanında yetkin üretimler sergileyen heykeltıraşlar yetiştirme amacına hizmet eden program dersleri, aynı zamanda, sanatsal üretimleri, tasarım alanına sıçratarak, uygulama alanlarının çoğaltılmasına uygun olarak yapılandırılmıştır. Program, sanat üretimlerini okuyabilen, sanat tarihi sosyoloji, felsefe ve estetikle bağlamlar kurabilen, sanat eleştirisi konusunda faaliyet gösteren, eleştirmenlerin yetişmesini, amaçları arasında bulundurmaktadır.

HEYKEL ANASANAT DALI

İletişim:
Nevzat
Tel: 0 262
Heykel Yüksek Lisans Tezli

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 17 52 / Belgegeçer: +90 (262) 303 17 53