EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Doç.Dr. Şöheyda GÖKTÜRK
Anabilim Dalı Başkanı
doyuran@kocaeli.edu.tr

Anabilim Dalı ve Programlarla İlgili Duyuru ve Haberler

Programlar

 • Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Tezli
 • Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Tezli
 • Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Tezsiz (İkinci Öğretim)
 • Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Doktora
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme YLS Yüksek Lisans Tezli
 • EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

  EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

  © Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
  41380, Kocaeli
  Tel: +90 (262) 303 17 52 / Belgegeçer: +90 (262) 303 17 53