BATI DİLLERİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Prof.Dr. Metin TOPRAK
Bölüm Başkanı
mtoprak@kocaeli.edu.tr

Amaç

Bölümün amacı dört temel edebi türe ait edebi ve eleştirel metinleri inceleyip araştırabilecekl donanıma kavuşmuş olan öğrencilerin, buna ek olarak, inceledikleri metinlerin sosyal bağlamı, tarihsel, kültürel ve felsefi ardalanını araştırmalarını ve bunun esere yansıyış şeklini ele almalarını ve bilimsel bir çerçevede yazılı ve sözlü olarak dile getirmelerini sağlamaktır.

Misyon

İngiliz Dili ve Edebiyatı'nın misyonu İngiliz dili ve edebiyatı hakkında derinlikli bir birikime sahip uzmanlar yetiştirmek, bu derinlikli bilgi birikimini, olguları eleştirel bir gözle ele alabilecekleri, çözümleyebilecekleri ve bu haliyle içerisinde yaşadıkları topluma aktarabilecekleri şekilde kullanabilmenin yollarını bulabilmelerini sağlamaktır.

Vizyon

Günümüzde ekonomi, politika turizm gibi pek çok alanda ülkeler ve kültürler arası iletişimde öncelikli dil haline gelmiş olan İngilizce'ye tüm yönleriyle hakim olan insanlara duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Özellikle akademik anlamda bu konuda uzmanlaşmış insanlar yetiştirip uluslararası iletişime katkıda bulunmak, bu katkıyı olumlu etkileyecek derslerle yüksek lisans programını sürekli geliştirmek bölümün temel hedefidir.

Anabilim Dalı ve Programlarla İlgili Duyuru ve Haberler

  Güncel Kayıt Bulunmamaktadır

Programlar

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Tezli
 • BATI DİLLERİ ve EDEBİYATI ANABİLİM DALI

  EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

  © Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
  41380, Kocaeli
  Tel: +90 (262) 303 17 52 / Belgegeçer: +90 (262) 303 17 53