SAHNE SANATLARI

Dramatik Sanatlar (Disiplinlerarası) Yüksek Lisans Tezli Programı

Programla İlgili Duyurular

Program Hakkında

GENEL BİLGİ Bu programda tiyatro ve sinemanın tüm altdalları ile ilgili disiplinlerarası çalışmalar yapılabilir. Drama ile ilişkili sahne sanatları, sinema, TV , reklam gibi disiplinleri içeren ve disiplinler arası bir yaklaşımı olan program, hem araştırmacıların, hem de mesleki faaliyetlerinde derinleşmek isteyen profesyonellerin arayış ve gereksinmelerine yanıt vermek amacını güder. Odak noktası olarak “drama”, dramatik yazarlık (tiyatro, sinema, TV, animasyon, reklam vb.), dramaturji, eleştiri, oyunculuk, sahne tasarımı, tiyatro yönetmenliği, kukla, film yapımı ve yönetimi, yaratıcı drama, oyunbilim gibi zengin bir alt disiplin havuzu olanağı sağlamaktadır. Programda zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra yer alan, bireysel ya da ortaklaşa çalışmaların gerçekleştirilebileceği "atölye", öğrencilere, mezuniyet için hazırlanması zorunlu olan ve tez ile ilişkilendirilen “sanatsal proje” için çalışma olanağı sunar. KABUL KOŞULLARI Program, güzel sanatlar, tasarım, iletişim, insan ve toplum bilimleri alanlarında lisans bitirmiş, istenilen seviyede ALES (ya da uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğer başka bir sınav) puanına sahip adaylar arasından, enstitü tarafından yapılacak giriş sınavını başarmış olanları kabul eder. MEZUNİYET KOŞULLARI Öğrencinin toplam 120 AKTS iş yükünü sağlaması ve programdaki tüm derslerini başarmış olması; ayrıca tez ve sanatsal proje sınavlarında başarılı olması gerekmektedir.

SAHNE SANATLARI

İletişim:
gül sevgi karaca
Tel: 0 262 3034358
Dramatik Sanatlar (Disiplinlerarası) Yüksek Lisans Tezli

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 17 52 / Belgegeçer: +90 (262) 303 17 53