İLETİŞİM TASARIMI ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI

Yrd.Doç.Dr. Kerim KARAGÖZ
Anabilim Dalı Başkanı
@kocaeli.edu.tr
Programın amacı, araştırma ve uygulamalı çalışmalarla geleceğin tasarım düşünce ve yaklaşımlarını geliştirme olanağını sağlamak, ileri teknolojilerin kullanımı ve tasarımla bütünleşmesi konularında deneyim kazandırmak ve bu alanlara entelektüel ve profesyonel katkıda bulunmaktır. Endüstri ile stüdyo ortamında yapılacak ortak araştırmalar ve proje bazındaki işbirlikleri ile İletişim Tasarımı ve Bilişim Teknolojileri alanına düşünsel ve pratik anlamda katkı sağlanması programın en büyük amaçlanmaktadır.

Anabilim Dalı ve Programlarla İlgili Duyuru ve Haberler

  Güncel Kayıt Bulunmamaktadır

Programlar

 • İletişim Tasarımı ve Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Tezsiz (İkinci Öğretim)
 • Görsel İletişim Tasarımı ve Reklamcılık Yüksek Lisans Tezli
 • İLETİŞİM TASARIMI ve BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI

  EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

  © Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
  41380, Kocaeli
  Tel: +90 (262) 303 17 52 / Belgegeçer: +90 (262) 303 17 53