İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Doç.Dr. Mehmet ARSLANTEPE
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
marslantepe@kocaeli.edu.tr

Anabilim Dalı ve Programlarla İlgili Duyuru ve Haberler

Programlar

 • İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Tezli
 • İletişim Bilimleri Doktora
 • İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

  EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

  © Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
  41380, Kocaeli
  Tel: +90 (262) 303 17 52 / Belgegeçer: +90 (262) 303 17 53