ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof.Dr. Ayşe Tuba ÖKSE
AbD. Başkanı
tuba.okse@kocaeli.edu.tr
AMAÇ Arkeoloji Bölümünün Türkiye’de ağırlığı olan yüksek lisans bölümler arasında yer alması Kaliteli Eğitim Sunulması Yeterli öğretim kadrosu oluşması İdeal bir ders programı düzenlenmesi Yeterli altyapının kurulması Katılımcı ve pratik yaptırılan bir eğitim düzeyinin sağlanması Yeni kurulan üniversitelere öğretim elemanı yetiştirilmesi Alan çalışmaları (kazı, müze ve yüzey araştırmaları) yapılması Nitelikli bilimsel yayınlar hazırlanması Üniversite bünyesinde uluslar arası ilişkiler kurulması Yurt dışındaki üniversitelerin arkeoloji bölümleriyle ilişkiler kurulması “Kardeş Üniversite”lerle işbirliği yapılması Ulusal ve Uluslar arası kongrelere katılım ve düzenleme ERASMUS-SOKRATES Arkeoloji Bölümünün yurt dışında tanınan bir birim haline gelmesi Nitelikli uluslar arası yayınlar Uluslar arası kongrelere katılım “Avrupa Kredi Transfer Sistemi" (AKTS) kapsamında Öğretim elemanı ve öğrenci değişiminin düzenlenmesi. MİSYON Anadolu ve çevresinin kültür mirasının gelecek kuşaklara sunulması ve nitelikli bilimsel yayınlar hazırlanması Nitelikli bilimsel projeler gerçekleştirilerek yer üstü, yer altı ve su altındaki anıtlar ve ören yerlerinin tespiti, araştırılması ve korunması Kaliteli eğitim sunularak bilim insanları yetiştirilmesi VİZYON Bilgilerin güncellenmesi Teknolojik olanakların kullanılması Katılımcı ve araştırmacı eğitim Teorik bilginin pratik uygulamalarla birleştirilmesi Bilginin uluslar arası düzeyde paylaşılması Toplumu kültürel miras konusunda bilinçlendirme Kültürel mirası koruma

Anabilim Dalı ve Programlarla İlgili Duyuru ve Haberler

  Güncel Kayıt Bulunmamaktadır

Programlar

 • Arkeoloji Yüksek Lisans Tezli
 • ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI

  İletişim:
  Arkeoloji Arkeoloji
  Tel: 0 262

  EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

  © Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
  41380, Kocaeli
  Tel: +90 (262) 303 17 52 / Belgegeçer: +90 (262) 303 17 53