ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

Akademik Kadro

Unvan ve ad sırasına göre

Prof.Dr. Cem PEKMAN
cem.pekman@kocaeli.edu.tr
.
Prof.Dr. Hasret ÇOMAK
hasretcomak@kocaeli.edu.tr

1956 yılında Bartın’da doğmuştur. Kara Harp Okulu’ndan 1976’da mezun olmuştur.  1982’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni ve 1988’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir.  İstanbul Üniversitesi’nde 1984 yılında “Uluslararası İlişkiler” Yüksek Lisans eğitimini bitirmiş, 1987’de “İktisat Doktoru” ve 1990’da “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktoru” olmuştur.  “Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda 1996’da “Doçent” unvanını almıştır.  2001 yılında Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Profesörlüğe yükseltilmiş ve atanmıştır. Müteakiben Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı’na getirilmiştir. 12 Temmuz 2003’de Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı’na atanmıştır. Müteakiben 18 Kasım 2005 – 5 Aralık 2006 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nı yürütmüştür. 5 Aralık 2006 tarihinde Rektör Yardımcısı olarak atanmıştır.

Prof.Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN
ybayraktutan@kocaeli.edu.tr
Doç.Dr. İrfan Kaya ÜLGER
ikulger@kocaeli.edu.tr
Doç.Dr. Ahmet NOHUTÇU
@kocaeli.edu.tr
Doç.Dr. Atilla SANDIKLI
a_sandikli@kocaeli.edu.tr
Doç.Dr. Caner SANCAKTAR
caner.sancaktar@kocaeli.edu.tr

1978’de İstanbul’da doğan Caner Sancaktar ilk, orta ve lise eğitimini sırasıyla Şehit Kamil Balkan İlkokulu (1984-1989), Oğuzhan Ortaokulu (1989-1992) ve Sağmalcılar Lisesi (1992-1995)’nde tamamladı. 2000’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 2004’te Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sunduğu “The Serbo-Croat Relations in Yugoslavia” adlı teziyle Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesini ve 2009’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde sunduğu “Yugoslavya’da Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş” başlıklı teziyle Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda doktora derecesini aldı. 2005-2009 yıllarında Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)’nde Balkan çalışmaları koordinatörü olarak çalışan Sancaktar 2010’dan itibaren Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.
Doç.Dr. Emre BAĞCE
@kocaeli.edu.tr
Doç.Dr. Esma TORUN ÇELİK
@kocaeli.edu.tr
Doç.Dr. Yılmaz BİNGÖL
ybingol@kocaeli.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk DİREK
@kocaeli.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Buket ÖNAL
buket.onal@kocaeli.edu.tr

Buket Önal, 1991 yılında Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuş ve aynı bölümde araştırma görevliliğine başlamıştır. 1995 yılında Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998 yılında da Marmara Üniversitesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesi almıştır. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden doktora derecesiyle mezun olmuştur. 2009’da Kocaeli Üniversite’nde yardımcı doçentliğe atanan Buket Önal, halen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Buket Önal’ın Amerikan Dış Politikası, Türkiye-Amerika İlişkileri ve Kıbrıs Sorunu üzerine yayınları vardır.

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Mert SUNAR
@kocaeli.edu.tr


Yrd.Doç.Dr. Zafer YILDIRIM
zafer.yildirim@kocaeli.edu.tr

Zafer Yıldırım 1992 yılında İstanbul Üniversitesi, felsefe bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını 1996, doktorasını 2005 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. 2007 yılında Kocaeli Üniversite’nde yardımcı doçentliğe atanan Zafer Yıldırım, halen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 17 52 / Belgegeçer: +90 (262) 303 17 53