ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

Doç.Dr. İrfan Kaya ÜLGER
Anabilim Dalı Başkanı
ikulger@kocaeli.edu.tr

Uluslararası ilişkiler bilim alanında derinliğine ve güncelliğine akademik inceleme ve araştırma yapılan yüksek lisans ve doktora programlarımızın amacı; öğrencilere mesleki ve bilimsel formasyon kazandırmaktır. Bu doğrultuda lisansüstü programlarımızın amaçları şu şekilde sıralanmaktadır:

·       Uluslararası ilişkiler bilim alanına katkı sağlayıcı eserler yaratmak,

·       Uluslararası ilişkiler alanında uzmanlık düzeyinde eğitim vermek,

·       Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik olarak siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel analiz ve değerlendirme yeterliliğine sahip akademisyenler yetiştirmek,

·       AB siyaseti ve AB hukukunda uzmanlar yetiştirmek,

·       Dünya güç merkezlerinin bölgemize yönelik politikalarını analiz etmek,

·       Değişen güvenlik ortamını analiz etmek,

·       Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ve benzeri sorunlarına çözüm önerileri geliştirmek ve bilimsel yöntemlerle analiz etmek,

·       Türkiye’nin merkezinde bulunduğu Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu bölgelerinde etkinliğini arttırmaya yönelik araştırmalar yapmak ve çözüm önerileri geliştirmek,

·       Küresel ve bölgesel tehditlere yönelik güvenlik stratejileri geliştirmek,

·       Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için enerji, teknoloji ve ekonomi politikalarını bilimsel yöntemlerle analiz etmek.

Anabilim Dalı ve Programlarla İlgili Duyuru ve Haberler

  Güncel Kayıt Bulunmamaktadır

Programlar

 • Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezli
 • Siyasi Tarih Yüksek Lisans Tezli
 • Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Tezli
 • Uluslararası İlişkiler Doktora
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

  EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

  © Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
  41380, Kocaeli
  Tel: +90 (262) 303 17 52 / Belgegeçer: +90 (262) 303 17 53