İŞLETME ANABİLİM DALI

Otomotiv İşletmeciliği Yüksek Lisans Tezsiz (İkinci Öğretim) Programı

Programla İlgili Duyurular

    Güncel Kayıt Bulunmamaktadır

Program Hakkında

Amaç Öğrencilerimizin alanı ile ilgili bilgileri irdeleyerek ilgili alandaki teorileri test edebilmelerini sağlamak; olayları analiz etmeleri için gerekli olan yöntemleri kullanarak hipotezleri test etmelerini ve ortaya çıkan sonuçları yorumlama yeteneğini kazandırarak güncel konularda bilgi edinme amacında olan adayların bu gereksinimlerini karşılamak. Misyon Ele alacağı konuyu analiz etmek için gerekli yöntemlerle donatılan öğrencilerin kendi alanındaki teorik bilgileri irdeleyip sorgulayarak, ulaştığı analiz sonuçlarını sunmasını sağlamak, teorik, uygulamalı ve sorun-merkezli araştırma yoluyla bilginin yayılmasına ve artırılmasına katkıda bulunmak ve bu yolla küreselleşmeye paralel olarak değişen ve gelişen, farklı ihtiyaçları karşılayabilmek adına gittikçe çeşitlenen anlayışlara hakim, bunları uygulayabilme yeterliliğine sahip bireyler yetiştirmektir. Vizyon İleri düzeyde araştırma ve yayın kabiliyeti olan bir akademik kadroya sahip, ulusal ve uluslararası ölçekte rekabetçi, disiplinler arası işbirliğine yatkın, eğitim ve araştırma kalitesiyle içinde bulunduğumuz yüzyılın gereksinimlerine uygun, katılımcı, özgürlükçü bir anlayış ışığında alanında dünya standartlarında yüksek lisans eğitimi eğitim veren bir program olma

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 17 52 / Belgegeçer: +90 (262) 303 17 53