MEVZUAT    Yönetmelik ve Kararnameler

 • LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 2016 (YENİ YÖNETMELİK)
 • Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 28/5/2015 tarihli ve 29369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  MEVZUAT

  EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

  © Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
  41380, Kocaeli
  Tel: +90 (262) 303 17 52 / Belgegeçer: +90 (262) 303 17 53