Sıkça Sorulan Sorular

Kesin kayıtlar için istenilen belgeler
Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Kesin Kayıtlar için istenilen belgeler nelerdir.
Kesin Kayıtlar için aşağıdaki belgeler istenmektedir. 1. Başvuru Dilekçesi (Enstitü Müdürlüğü’nden / Enstitü web sayfasından temin edilecektir). 2. Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti (Kesin kayıtta belgenin aslı istenecektir). 3. Yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans; Doktora programlarına başvuranlar için yüksek lisans öğrenimleri sırasında aldığı dersleri ve bu derslerden alınan notları gösterir onaylı belge (Transkript). 4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GMAT (ALES eşdeğer taban puanı 450) veya GRE (ALES eşdeğer taban puanı 610) Sınav Sonuç Belgesi (Onaylı Suret). 5. Yüksek lisans programlarına başvuru için YDS’den en az 50 ya da YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan bu puanlara eşdeğer bir puan alındığını gösteren belgelerden birinin onaylı sureti. Doktora programlarına başvuru için YDS’den en az 55 ya da YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan bu puanlara eşdeğer bir puan alındığını gösteren belgelerden birinin onaylı sureti. 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 7. Üç adet fotoğraf. 8. Araştırma görevlileri için, durumlarını gösterir belge, 9. 1 adet poşet dosya ile telli plastik dosya (evraklar için) Belirtilen evrakların dışında istenilen belgeleri öğrenmek için ana sayfada yer alan başvuru şartlarına bakınız. Tezsiz yüksek lisans ve Uzaktan Eğitim Tezsiz yüksek lisan için ALES ve YDS şartı aranmamaktadır.
25.03.2013 15:56:43

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 17 52 / Belgegeçer: +90 (262) 303 17 53