Sıkça Sorulan Sorular

Ön Kayıtlar İçin Gerekli Evraklar
Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında ön kayıtlar için gerekli evraklar nelerdir ?
Yüksek Lisans ve Doktora programlarına ön kayıt yaptıracak adaylar aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Enstitümüze başvurmaları gerekmektedir. 1. Başvuru Dilekçesi (Enstitü Müdürlüğü’nden / Enstitü web sayfasından temin edilecektir). 2. Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti (Kesin kayıtta belgenin aslı istenecektir). 3. Yüksek lisans programlarına başvuranlar için lisans; Doktora programlarına başvuranlar için yüksek lisans öğrenimleri sırasında aldığı dersleri ve bu derslerden alınan notları gösterir onaylı belge (Transkript). 4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GMAT (ALES eşdeğer taban puanı 450) veya GRE (ALES eşdeğer taban puanı 610) Sınav Sonuç Belgesi (Onaylı Suret). 5. Yüksek lisans programlarına başvuru için YDS’den en az 50 ya da YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan bu puanlara eşdeğer bir puan alındığını gösteren belgelerden birinin onaylı sureti. Doktora programlarına başvuru için YDS’den en az 55 ya da YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan bu puanlara eşdeğer bir puan alındığını gösteren belgelerden birinin onaylı sureti. 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 7. Üç adet fotoğraf. 8. Araştırma görevlileri için, durumlarını gösterir belge, 9. 1 adet poşet dosya ile telli plastik dosya (evraklar için) Bunların dışında istenebilecek belgeler için ana sayfada ilan edilen başvuru şartlarına bakılması gerekmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında YDS VE ALES koşulu aranmamaktadır.
25.03.2013 15:31:41

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 17 52 / Belgegeçer: +90 (262) 303 17 53