Sıkça Sorulan Sorular

Son Sorulan 10 Soru.
Diğer soruları görmek için sağdaki konu başlıklarını tıklayınız.
Askerlik nedeniyle kayıt dondurabilir miyim ?
Evet. Erkek öğrenciler için, askerlik geçerli bir kayıt dondurma sebebidir.
03.04.2013 13:48:51

Tek dersten başarısız oldum. Tek ders sınavı hakkı var mı ?
Hayır. Derslerin tek ders sınavları yoktur.
03.04.2013 13:47:30

Devamsızlık hakkım nedir ?
Devam durumunu ilgili öğretim üyesi takip edip, değerlendirmekte olup, yarıyıl sonu sınavına giriş hakkını elde edebilmeniz için, teorik dersler için en az %70 diğer öğretim türleri için en az %80 devamınız zorunludur.
03.04.2013 13:46:57

1-Ara sınava mazeretim dolayısıyla giremedim. Ne yapabilirim ? 2-Yarıyıl sonu sınavına mazeretim nedeniyle giremedim. Ne yapabilirim ?
1- Ara Sınavlara mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilerin mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kendilerine mazeret sınav hakkı verilir. 2- Yarıyıl sonu sınavının mazereti yoktur.
03.04.2013 13:44:07

Dersler hangi gün ve saatlerde yapılmaktadır ?
Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında dersler hafta içi belirlenen günlerde 09:00 - 17:00 saatleri arasında yapılır. Tezsiz yüksek lisans programları dersleri akşam 17:00-22:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
03.04.2013 13:41:46

Danışman değişikliği yapabilir miyim ?
Evet. Danışman değişikliği formu ile yapabilirsiniz.
03.04.2013 13:20:25

Yeni kayıt yaptırdım ve ders seçimi yapacağım. Kime danışabilirim ?
Danışman atanana kadar, danışmanlıkla ilgili işlemler Enstitü tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, ders seçme ve eğitimle ilgili konularda danışman atanana kadar danışmanlık görevini Enstitü ile görüşünüz.
03.04.2013 13:19:50

Her yarıyıl kayıt yenilemek zorunda mıyım ?
Evet. Ders, tez ve proje aşamasındaki lisansüstü program öğrencileri her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır.
03.04.2013 13:09:03

ALES puanı kaç yıl geçerlidir ?
ALES puanı üç yıl geçerlidir.
03.04.2013 12:42:29

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvurular hangi tarihte yapılıyor ?
Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurular genellikle Ağustos ayında yapılıyor. Haziran ayında başvurular ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgiler Enstitümüz ana sayfasında yayınlanmaktadır.
03.04.2013 12:36:39

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 17 52 / Belgegeçer: +90 (262) 303 17 53