Duyurular

TEZ VE PROJE ÖRNEĞİ
Akademik Yazım Kılavuzu’ndan uyarlanarak hazırlanan ve biçimsel açıdan uyulması gereken tez/proje örneğine, http://sbe.kocaeli.edu.tr/?p=lawandregulations&sub=4 adresinden ulaşılabilir.

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
41380, Kocaeli
Tel: +90 (262) 303 17 52 / Belgegeçer: +90 (262) 303 17 53