ABOUT US    Managerial Civil Servent Staff

Filiz DİZBAY
Institute Secretary
filiz.dizbay@kocaeli.edu.tr
İlkay ÇİMEN
The Editorial
ilkay.cimen@kocaeli.edu.tr
İlknur TORPİL
ilknur.torpil@kocaeli.edu.tr
Hamdi YILMAZ
hamdi.yilmaz@kocaeli.edu.tr
Emmar SİFİL
emmar.sifil@kocaeli.edu.tr
Nilüfer SARI
nilufer.sari@kocaeli.edu.tr
Sevilay AYDIN
sevilay.aydin@kocaeli.edu.tr
Ergül ÜSTÜNTAŞ
ergul.ustuntas@kocaeli.edu.tr

ABOUT US

EUAMagna ChartaBatı Karadeniz Üniversiteleri Birliği

© Kocaeli University Social Science Institute
Kocaeli University Umuttepe Campus
41380, Kocaeli, Türkiye
Phone: +90 (262) 303 17 52 / Faximile: +90 (262) 303 17 53